Språka mera finska och samiska

Språkdusch i finska och samiska välkomnar barn i åldrarna 1–6 år att tillsammans med vårdnadshavare utveckla språket. Språkduscharnas syfte är att barn ska få möjlighet att träffas för att utveckla sitt språkande under ledning av finsk- och samisktalande pedagoger. Pedagogerna strukturerar upp språkinriktade aktiviteter som bygger på att barn och förälder lär sig tillsammans.

Språkdusch i finska och samiska välkomnar barn i åldrarna 1–6 år att tillsammans med vårdnadshavare utveckla språket. Språkduscharnas syfte är att barn ska få möjlighet att träffas för att utveckla sitt språkande under ledning av finsk- och samisktalande pedagoger. Pedagogerna strukturerar upp språkinriktade aktiviteter som bygger på att barn och förälder lär sig tillsammans.

Språkdusch finska
Lördag 24 november, klockan 13.30–16.00
Förskolan Lundsgård, Studentvägen 6

Språkdusch samiska
Lördag 24 november, klockan 13.30–16.00
Förskolan Passaren, Bokvägen 5

Välkommen!

Anmälan och info
www.umea.se/flersprak