Språktest för medborgarskap – Föreläsning med Tommaso Milani

Tid: Torsdag den 12/12 kl. 18.30
Plats: Bokkafé Pilgatan

* Vad säger forskningen om språktest för medborgarskap?
* Vilka är effekterna och hur påverkar det integration och språkinlärning?

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet diskuterar vanligt förekommande myter om språktest i relation till existerande forskning om andraspråksinlärning.

Språktest för medborgarskap – vad säger forskningen?

Tid: Torsdag den 12/12 kl. 18.30
Plats: Bokkafé Pilgatan

Återigen förs idén om ett språktest för medborgarskap fram i den politiska debatten som ett sätt att förbättra integration och nyanländas språkinlärning, nu senast som en del av januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna. Men vad säger egentligen språkforskningen om effekterna av sådana test?

I denna föreläsning kommer Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs universitet, att diskutera vanligt förekommande myter om språktest i relation till existerande forskning om andraspråksinlärning.

Vi bjuder på fika!