Squaredance

Välkomna till Umeå squaredancers Vårdans!
Gratis prova-på! Detta kräver inga förkunskaper.

Välkomna på Vårdans med Robert Milestad som caller.
Dansprogram:
11-13 A1 och A2
13-14 Lunch
14-15 B35, M och P
15-15.30 Gratis prova på
15.30-18 B35, M och P (med inslag av A1 och A2)