Stadsvandring Centrum – Kvinnor visar vägen!

Kvinnor i Umeå har varit verksamma inom de flesta av samhällets arenor, stora som små. Att det är så tar vi idag kanske för givet men att det också har varit så längre tillbaka i tiden talas det mindre om.

Att vandra genom staden för att besöka de platser där kvinnor en gång levt och verkat kan ge en fördjupad förståelse av livet i staden. Umeå fyller i år 400 år!

Vandringarna ägnas huvudsakligen åt miljön i centrum, beräknas pågå en och halv timme och anmälan behövs!
……………………..
ABF Umeå har valt att subventionera kostnaden för att stimulera folkbildningen.
Arr. ABF Umeå i samverkan med Kerstin Thörn, som också gjort bilden