Ställ frågor om byggnadsvård!

Västerbottens museum finns på plats i stadsbiblioteket för att svara på frågor

Västerbottens museum finns på plats tillsammans med Umeå kommun bygglov och svarar på frågor om byggnadsvård och varsam ombyggnad.
Ta del av informationsmaterial från Hålla Hus, www.hallahus.se

Du träffar oss kl. 10-13 dessa tisdagar: 16 april, 30 april och 28 maj.