Svamparnas betydelse i ekosystemen

Föreläsning av Anders Dahlberg 14 februari kl. 18.30
Umeå Folkets Hus Petterson-Berger salen, 1 tr upp

Anders Dahlberg föreläser om svamparnas betydelse i naturen, samspelet mellan svampar och växter m.m.
Anders är professor vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU Uppsala. Han är kursledare för distanskurser i grundläggande svampkunskap och arbetar också på Artdatabanken.

Antalet är begränsat till 69 personer. Anmäl om du kommer till info.bjorksoppen@gmail.com. De som inte är medlemmar i Björksoppen betalar i samband med anmälan 50 kr till Björksoppens bg 605-7509 alt. Swish 123 671 98 19. Glöm inte ange ditt namn vid inbetalningen. Hur man blir medlem i föreningen framgår av Björksoppen svampförenings Facebookgrupp.