Svenska kyrkan i Umeå, något för dig?

Svenska kyrkan i Umeå, något för dig?

Monica Lundgren, diakon från Svenska kyrkan, berättar om olika aktiviteter, mötesplatser och stöd som ges via kyrkan. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Monica Lundgren berättar om vilka typer av aktiviteter och mötesplatser som finns. Du får även information om hur det går till om man har behov av stöd i olika former, exempelvis i sorg, ekonomiska svårigheter, relationsproblem eller när du behöver någon att prata med.

Det finns tid för frågor och funderingar.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Monica Lundgren, diakon på Diakonicentralen, Umeå Pastorat