Svenska – utrotningshotat eller En Stor Stark?

Benny Karlsson, krönikör mm och Arne Rubensson, författare samtalar om svenskans framtid i en internationell värld. Allmän diskussion och information om Språkförsvaret.

Offentligt möte med föreningen Språkförsvaret om möjligheterna för svenska språket i en internationaliserad värld. Kan internationalisering ge språklig mångfald istället för anglofån enfald?
Detta är första gången som Språkförsvaret håller möte i Norrland. Konferensrummet en halvtrappa ned på Kafé Station. Alla intresserade är välkomna. Kom gärna i god tid om du ska köpa fika.