Tekniktorsdag: Biblioteket på webben – Hur du söker, reserverar, lånar om och om hur det fungerar med E-böcker

Som låntagare i Umeåregionen har du med ditt bibliotekskort och PIN-kod tillgång till en rad användbara tjänster via bibliotekets hemsida www.minabibliotek.se. Annika Eriksson, bibliotekarie på Grubbebiblioteket, visar hemsidan, hur man söker böcker och andra media samt går igenom några av bibliotekets digitala tjänster som till exempel E-böcker. Ta gärna med egna frågor.