Tekniktorsdag på Grubbebiblioteket: Digitalisering och demokrati

Sverige har som mål att vara bäst på digitalisering, men ändå finns det grupper i samhället som inte är digitalt delaktiga. Rebecca Eriksson, projektledare för ”Digitala servicecenter i Västerbotten”, håller ett föredrag där vi får fundera kring vilka grupper som är digitalt delaktiga och vilka är det inte?

Trots att Sverige är ett land som har som mål att vara bäst på digitalisering, finns det ändå grupper i samhället som inte är digitalt delaktiga. Vilka grupper är digitalt utanför och hur kan vi nå dem? Vems är ansvaret och vilken roll har biblioteken i detta?