Temadag om folkhälsa och minoriteter

Hälsa–kultur–nationella minoriteter

Välkommen till en seminariedag med fokus på hälsa och nationella minoriteter på Västerbottens museum. Ingen föranmälan, fri entré.

En av de mänskliga rättigheter som värnas inom den svenska minoritetspolitiken är rätten till hälsa. I en rapport från Folkhälsomyndigheten 2017 framgår att personer som tillhör någon av Sveriges fem nationella minoriteter och urfolk inte har samma förutsättningar till god hälsa som majoritetsbefolkningen. Under denna seminariedag på Västerbottens museum fokuserar vi på kopplingen mellan kultur, urfolks- och minoritetstillhörighet och hälsa.

PROGRAM:
(Obs! Tiderna är cirkatider!)

12.30
Välkomna!
Kort presentation av Folkhälsomyndighetens rapporter om nationella minoriteter och hälsa

12.45
Hälsofrågor i Sápmi:
* Christina S Mienna och Per Axelsson om hälsa och levnadsvillkor i Sápmi
* Ellacarin Blind om de aktiviteter Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har avseende hälsofrågor
* Margaretha Uttjek om funktionsnedsättning bland samer

13.30
Anneli Thylin, doktorand vid Lunds universitet medicinska fakultet, om sverigefinnar och hälsa

14.00
Exempel från hälsofrämjande insatser riktade till romer, projekt som fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

PAUS

14.45
Tre kortare presentationer:
– Pajala Kommuns fickparlör på meänkieli och svenska presenteras. Fraserna och orden i parlören är främst inriktade mot personal och brukare inom äldreomsorgen
– Stephen Fruitman: ”Det 2000-åriga viruset.” Om antisemitism och om hur det påverkar judar såväl som icke-judar
– Rättighetscentrum Västerbotten: ”Diskriminering och Minoritetsstress”

15.30
Lotta Omma, PhD, leg psykolog/leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi: ”Unga samers hälsa och livsvillkor i Sverige”

16.00
Panelsamtal
Medverkande:
Sonja Nyman, Romska Hjulet Umeå
Ella-Carin Blind, projektledare SSR
Josefin Gustafsson, Sverigefinska ungdomsförbundet
Stephen Fruitman, idéhistoriker
Moderator: Lisa Wendby, Mind

Informationsbord:
Kom och träffa MIND och Funktionsrätt som finns på plats

– – – – – – – – – – –

Ingen föranmälan. Fri entré.
Hörslinga finns.
Vid andra frågor eller önskemål om tillgänglighet eller innehåll, kontakta sofia.breimo@vbm.se / 070 -275 97 41

Temadagen sker i samarbete med:
Västerbottens läns landstings samiska och finska samråd samt
MIND

– – – – – – – – – –
Inom Prioritet: Minoritet ges en programserie som djupdyker i frågor som på olika sätt berör de nationella minoriteterna och urfolket. Innehållet i programmen bygger på förslag från besökare och representanter för minoritetsgrupperna.

Programmet uppdateras löpande. Håll utkik på museets webb och facebooksida för de senaste uppdateringarna.