Teo talks vinter

Teo talks vinter

Teo talks är ett forum med föreläsningar om livsfrågor på både bredden och djupet, både live på festival och inspelat online.

Tänk Ted talks med teologisk tonvikt
Där har du Teo talks vinter– föreläsningar på max 18 minuter om ämnen som får talarnas ”hjärtan att sjunga”. Teo talks är också en Youtubekanal och en webbplats med föreläsningar för dig som längtar efter inspiration, kunskap och utmaning.
Talare: Rosaline Marbinha ordförande LSU-Sveriges ungdomsorganisationer
Mikael Kurkiala docent kulturantropologi Liza L Lundkvist präst, författare
Katarina Glas diakonistrateg Ulrica Fritzson stiftsteolog Anna Hjälm programansvarig,
En värld av grannar David Thurfjell professor religionsvetenskap, författare
Sara Gehlin lektor Ulf Lindgren domkyrkokaplan.