Thord Eriksson: De ensamkommande och den strukturella anständigheten

Thord Eriksson är journalist och jobbar med en reportagebok om de unga utan vårdnadshavare som kom till Sverige 2015 och civilsamhällets stora frivilliga engagemang för dem. Han kommer att prata om vad som gör gruppens situation så svår – och om vanliga människors ansträngningar för att göra deras tillvaro mer rimlig.

Thord Eriksson skriver en bok om de ensamkommande och om de vanliga svenskar – gode män, familjehemsföräldrar, lärare, socialarbetare, kuratorer, fotbollstränare – som frivilligt tar det ansvar som samhället och politiken avbördat sig.
Medan migrationspolitiken hårdnat och de medicinska åldersbedömningarna är fortsatt ifrågasatta, kämpar dessa svenskar med att ordna tak över huvudet och ingjuta hopp hos en grupp unga vars tillvaro framstår som alltmer desperat. Boken ges ut av förlaget Natur & Kultur under 2019.
Föreläsningen är en del av dagen c/o Väven – Demokratin beror på oss
http://www.vaven.se/demokrati