Tina Harnesk: Folk som sår i snö

Ordcafé. Bokcafé Pilgatan.

En roman om familjer som präglats av den nordsamiska erfarenheten, en äldre generation som tvångsförflyttades söderut och barnbarnens generation som vuxit upp helt utan kontakt med det samiska.