TM (Transcendental Meditation) Informationsföredrag av aukt.TM-lärare, leg Psykolog Gunnar Vilson, Måbrakällan, Kungsg42, 2tr, Umeå

TM (Transcendental Meditation) är en mycket enkel, naturlig och ansträngningslös teknik för att nå nivån bortom stressen. Se bl.a. videointervju (5min) med Cameron Diaz, skådespelare, https://www.youtube.com/watch?v=ZHhrZ5hdsx0. TM är ytterst väldokumenterad genom mer än 600 vetensk. studier, bl.a. betr högt blodtryck, skolprest o motståndskraft mot stress. Måbrakällan, Kungsg 42, 2tr, Umeå.