DSC_1448 (2)

Tom Sandqvist: Vad är konst – och varför?

Tom Sandqvist besöker Konsthall Norra Kvarken och föreläser om själva konstbegreppet och dess kulturhistoriska kopplingar och om lekens betydelse. Föreläsningen ges i anslutning till vårt projekt ”Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar”, ett projekt som vill vända upp och ned på vårt invanda sätt att se och förstå världen. Här är naturens mindre invånare inte de avbildade utan själva, i egen rätt, mottagare av konsten.

Plats: Konsthall Norra Kvarken Tid: 12 oktober Kl 13-14 Kostnad: Fritt inträde
OBS! Plats förbokas genom mail till katrin@caldeborg.com. Efter föreläsningen bjuds på kaffe och efterprat. Begränsade platser.

Tom Sandqvist är författare och professor emeritus i konstens teori och idéhistoria samt docent i konsthistoria. Han har publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier, av vilka flera koncentreras dels till den postmoderna teoribildningen, dels till det tidiga central- och östeuropeiska 1900- talets modernism, bl.a. studien Ahasverus vid staffliet (2014) om judisk konst och konstnärer i Central- och Östeuropa. Senast har han gett ut romanen Efterlämnad egendom (2017) samt boken Born in a Shtetl (2016) om modernisten Sonia Delaunay och hennes judiska bakgrund. År 2016 utkom även essäsamlingen Vi söker ett sammanhang om den östjudiska kulturens betydelse för den tidiga modernismen med reflektioner kring dadaisten Arthur Segal, orfisten Sonia Delaunay och suprematisten Kasimir Malevitj. I år utkommer även berättelsen Titta, en krokodil! om förhållandet mellan Anton Tjechov och konstnären Isaak Levitan.

Tom Sandqvist har fått internationell uppmärksamhet även genom sin forskning kring dadaismen; 1998 utkom boken Kärlek och Dada, 2006 publicerades boken Dada East om dadaismen och dess östeuropeiska rötter. Sandqvist har fått priser från bl.a. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Finlands svenska television, Svenska Akademien. År 2019 erhöll han Längmanska. Kulturfondens stora kulturpris för sin författargärning.

Föreläsningen arrangeras av Konsthall Norra Kvarken i samarbete med Konsthall Norra Kvarken Föreningen och Kulturens.