Toughest Family

Ett roligt och utmanande lopp, 2 km och 20 hinder för både barn och vuxna. Banan i Umeå till en plats där barn och vuxna kan tävla tillsammans och utmana varandra.

Loppet är 2 km och innehåller 20 hinder. Det är Toughest standardhinder som är anpassade för att vara roliga och utmanande för både vuxna och barn.
Loppet är för minst 1 vuxen och minst 1 barn. Barnet måste fylla 7år under 2018.
Klarar du det inte själv så klarar du det tillsammans med dina lagkompisar. Våra banor är anpassade för att alla ska kunna ta sig igenom dem. Det finns på flera hinder alternativa vägar som är enklare så det är mycket upp till var och en att sätta ribban utifrån sina förutsättningar.