Träna som en minnesmästare

Träna som en minnesmästare

Kan minnet tränas med hjälp av en app?

På Seniortorget, Renmarkstorget 15, får du veta mer om projektet där effekterna av minnesträning med hjälp av en app för smarta telefoner undersöks. I appen får deltagare lära sig minnestekniker som i tidigare forskning visat sig underlätta hågkomst. Man får sedan träna på dessa i ett minnesspel där svårighetsgraden anpassas individuellt.
Föreläsare: Petra Sandberg, post-doktor inom kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå Universitet