Umeå konsthall: Den hemliga konsten – Bilder från skissböcker och lådor

En utställning om skissandets konst av bildskaparna Anneli Furmark, Frida Hammar, Nina Hemmingsson, Anna-Clara Tidholm och Ville Ranta i Umeå konsthall 21 januari – 19 mars.

Den hemliga konsten – Bilder från skissböcker och lådor
En utställning om skissandets konst av bildskaparna Anneli Furmark, Frida Hammar, Nina Hemmingsson, Anna-Clara Tidholm och Ville Ranta i Umeå konsthall 21 januari – 19 mars.

Att arbeta i en skissbok är ett arbete, och en konstform i sig, som ofta pågår parallellt med konstnärens övriga arbete.

I skissböcker kan vi följa konstnärens dagliga arbete där syftet oftast är av privat karaktär. Många konstnärer använder sina skissböcker till att testa sig fram eller bara ”rita av sig” dagens intryck. Syftet med skissandet varierar och relationen till skissboken ser helt individuellt ut beroende på vem som tecknar och skriver i den.

Kanske är det därför vi så ofta ser hur konstnären går från det personliga till det privata i sina skissböcker. Intima teckningar, privata anteckningar och idéer som aldrig förverkligas. I denna utställning visar vi upp dessa ”hemliga sidor” och vi får bland annat ta del av de största misstagen, de roligaste skisserna och idéerna som aldrig blev av.