Umeå konsthall: Materialet, tiden och rummet – Textilinstallation och teckning av Hanna Holmgren

Hanna Holmgrens konst hämtar sin inspiration i det textila hantverket där handens arbete, upprepningen och tålamodet ligger som grund. I utställningen Materialet, tiden och rummet visas storskaliga virkningar och blyertsteckningar.
HANNA HOLMGREN, född 1986, bildkonstnär som främst arbetar med teckning och textila tekniker. Utbildad vid Konstfack, Stockholm, och HDK, Göteborg. Bosatt och verksam i Umeå.

Hanna Holmgrens konst hämtar sin inspiration i det textila hantverket där handens arbete, upprepningen och tålamodet ligger som grund. I utställningen Materialet, tiden och rummet visas storskaliga virkningar och blyertsteckningar. Det textila hantverket och tecknandet arbetar parallellt i Hannas skapande och de två teknikerna formar varandra. Ett streck eller en maska upprepas. Så byggs volymen upp i blyerts och textil. Strecken och maskorna är byggstenarna. Som partiklar bygger de, genom upprepning och tid, materia och världar. En artificiell natur skapas. Ur ett kontrollerat och metodiskt arbete växer så ett landskap av organiska bilder och former fram. Ett landskap att kliva in i, betrakta på avstånd eller gå nära för att granska i dess minsta beståndsdelar.
Under utställningstiden kommer Holmgren själv och tillsammans med besökarna låta några av verken fortsätta växa ut i rummet. Streck läggs till streck och maska läggs till maska i en långsam förändringsprocess.

HANNA HOLMGREN, född 1986, bildkonstnär som främst arbetar med teckning och textila tekniker. Efter studier vid de textila utbildningarna på Konstfack, Stockholm, och HDK, Göteborg, tog hon sin masterexamen 2013. Hon är numera bosatt och verksam i Umeå. Sedan sin examen har hon medverkat i ett antal utställningar på olika håll i Sverige. Framför allt har hon i samarbete med keramikern Matilda Haggärde, arbetat med och visat den egenproducerade utställningen Monumentala Upprepningar på olika kulturhus och konsthallar i Västsverige: Frölunda Kulturhus, Steneby Konsthall, Nemeshallen i Härryda och Partille Kulturrum. Hon har utformat och fungerat som ledare i ett flertal workshop och arbetat med skapande skola i Partille Kommun.
Utmärkelser: Ricklundgårdens ateljéstipendium 2015, Konstnärsnämndens 1-åriga arbetsstipendium 2015, Eric Ericsons Stipendium 2013, Konstfacks stiftelse (samfond för förtjänta studenter) 2011 m.fl.