Umeå konsthall: Utposter – akvarell av Lars A Persson

10 juni – 12 augusti visas akvareller av Lars A Persson i Umeå konsthall. Persson är bildkonstnär, född 1958 i Umeå. Verksam i Umeå och sedan två år tillbaks även i Göteborg, dit han flyttade 2015. Persson har ställt ut sin konst på gallerier, konsthallar och museer i de nordiska länderna och utfört ett antal offentliga arbeten. Han har även undervisat på konstutbildningar i Sverige och Europa.

”Plötsligt, mitt under arbetet börjar jag längta vilt efter vild grönska, efter ödemarken själv. Bara genomträngd av telefontrådarnas tunna civilisation”. Orden av Tomas Tranströmer är en perfekt klangbotten till min utställning. Att söka sej utåt. Till udden bortom. Till vidderna och ödemarken. Bort från det övertydliga och de fina fasaderna. Dit, där man hör sina egna hjärtslag, där insida och utsida korresponderar. Dit har jag ofta sökt mej.
När livet vänder och de givna koordinaterna flyttas, kartan ritas om, är det ännu viktigare. Vid Utposterna utkristalliserar sig essensen av tid och liv. Måleriet tar nya vägar. Det avskalade, sköra blir synligt. I landskapets övermålade ytor träder hemliga meddelanden fram. Skogen pratar. Vinden vänder. En dörr öppnas. Måleriet är mitt eget språk. Det grova och det fina, den varma och den kalla färgen bildar klanger. Penselstråken är notskrift. Det liknar en skog, ett hus, ett berg men är ett Partitur. Musiken hörs tydligt, men man måste lyssna. Det görs bäst vid Utposterna.
Det senaste året har varit ganska omtumlande resa. Flytt till ny stad och en tragisk händelse i familjen har på allvar ändrat kartan. Det har betytt nya utmaningar, inspiration och gett många nya tankar, möten med människor och miljöer. Utposterna har sett annorlunda ut. Att byta plats är också att byta utsiktspunkt. Tranströmer säger det fint: ” Den som är framme har lång väg att gå ”.

Lars A Persson maj, 2017

Lars A Persson (f.1958) Bildkonstnär, född i Umeå. Verksam i Umeå och sedan två år tillbaks även i Göteborg, dit han flyttade 2015. Persson har ställt ut sin konst på gallerier, konsthallar och museer i de nordiska länderna och utfört ett antal offentliga arbeten. Han har även arbetat som gästlärare på konstutbildningar i Sverige, samt varit ledare på målarkurser i de nordiska länderna samt i Sydeuropa.
Bland utmärkelser han fått kan nämnas Umeå Kommuns bildkonstipendium, Västerbottens läns landstings arbetstipendium, Föreningen Nordens resestipendium samt Statens arbetstipendium.