Umeå konsthall visar Anastasia Savinova

I en serie storskaliga teckningar och målningar undersöker Savinova sambanden mellan det organiska och det konstruerade, det spontana och det planerade, det känslomässiga och det rationella, det kaotiska och det organiserade, det världsliga och det magiska. Välkomna till utställningen ”Geometry of Organic”!

Den 3 mars till den 6 maj visar Anastasia Savinova sina verk I Umeå konsthall. Savinova är född 1988 i forna Sovjetunionen och är sedan 2013 boende och verksam i Umeå. Konstnären har en bakgrund som arkitekt och intresserar sig i sin konst för boplatser, miljöer, kartor och ritningar. Människans relation till naturen är ett annat återkommande tema i Savinovas konst. Hennes bildvärld består ofta av geometriska figurer och strukturer. Kartbilder över kroppar och platser som söker visa det som finns bortom vår fysiska verklighet. I sin konstnärliga praktik alternerar Savinova mellan fotografi, collage, teckning, måleri, skrivande, tryck, dans, skapade utifrån hittade objekt, performance och skulptur.

Se mer av Savinovas konst på: http://www.anastasiasavinova.com/