Utställning: Dan Acostioaei i Vita kuben co Väven

Under hösten flyttar Norrlandsoperans utställningsrum Vita kuben in i Väven. Curator Dragos Alexandrescu lyfter fram videoverk av tre internationella konstnärer. 12 oktober till 17 november visas en videoinstallation av den rumänska konstnären Dan Acostioaei.

VITA KUBEN HÖST 2017
Curator Dragos Alexandrescu

‘The element of nature’

Med olika kulturella bakgrunder och geopolitiska synsätt beträffande mänsklighetens tillstånd presenterar konstnärerna i höstens serie verk som handlar om mänskligt beteende i en specifik miljö. I rollen av betraktare arbetar alla tre med konst i vilken den fysiska naturen är närvarande men inte spelar en huvudroll. Genom sina kameralinser och filtrerade genom deras personliga erfarenheter och känslor så blir naturen ett komplement, en bakgrund, ett mentalt landskap, konceptuellt format i enlighet med konstnärernas egen reflexiva hållning gentemot platsen och subjektet.

Född i Rumänien men bosatt i Vasa Finland sedan många år arbetar Dragos Alexandrescu främst med video/film men är även en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa. I Dragos filmer utspelar sig samtida fiktiva berättelser och det som han förmedlar är snarare en känsla än ett rationellt gensvar. Filmerna presenterar scener ur livet ofta med utgångspunkt i perioder av strukturell bräcklighet, ekonomisk och politisk kris som Europa konfronterar.

I 8 September – 6 Oktober Marcus Lerviks
II 12 Oktober – 17 November Dan Acostioaei
III 2 December -29 December Basma Alsharif

Dan Acostioaei
Dan Acostioaei bor och arbetar i Iaşi, Rumänien. Acostioaei fokuserar i sitt konstnärsskap på identitetsmodeller i ett rumänskt samhälle i förvandling och de ideologiska gränserna mellan den ekonomiska sfären och förhållandena för kulturell produktion i det forna östblocket.