Utställning: Eva Marklund 28 juli -26 augusti på Konsthall Norra Kvarken

Eva Marklunds konstnärskap är i det rumsliga, där ljus, ljud och luft finns, men också minnena, tid och förstås all kunskap om materialen och om gestaltning. Hon skriver i en katalogtext, utformat som ett brev till sig själv:
”Försöker du fånga något som inte går att fånga?
Ett regn. Ett ljus. Ett ögonblick.
Omöjliga uppgifter som kräver total närvaro.”

Hon skriver också : ”Materialens förmåga att bära en känsla.”
Det går att förstå med kroppen. Det går att tänka med händerna.
Eva Marklund är materialens poet. Hon skriver med ljus. I sitt Regnrör låter hon regnet ljuda.
Ibland kommer berättelsen och formen varandra så nära att materialet självt och dess utförande också blir berättelsen. Eller uttryckt från andra hållet, att berättelsen böjt järnet och (materialet) runt sitt innehåll så att formen inte längre är åtskild. Då inträffar konst och mening uppstår.
Eva Marklund arbetar där, i visionen och nära marken.
Så här avslutar Eva Marklund sin katalogtext.
”Du fortsätter föröka.
Du fortsätter att förundras.
Du fortsätter.”

Eva Marklund är född i Söderhamn, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan och bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar med foto, video, installationer och skulptur. Eva Marklund har utfört ett flertal offentliga verk, bl a Snökontinenter i Umeå, på busshållplatsen utanför Norrlands Universitetssjukhus.

Den 11 augusti ger Jonas Knutsson en solokonsert i Eva Marklunds utställning. Se särskilt evenemang. Plats förbokas genom mail till katrin@caldeborg.com.