Utställning: Fina fasader och Sjörövar-Jenny

26 augusti till 17 september 2017 visas ett urval av verken i Umeå kommuns konstsamling i konsthallen. Här ryms både stora och små gester i en utställning med brett anslag. Alltifrån blyertsteckning och grafik till skulptur och installation. Ett tillfälle att få inblick i vad som ryms i samlingen och en unik möjlighet att få ett nyanserat perspektiv på vad konst kan vara.

Utställningen är en del av Väven panorama.

FINA FASADER OCH SJÖRÖVAR-JENNY
Blandade verk ur Umeå kommuns konstsamling (inköp 2014-2017).

Mycket av den konst som finns på kommunala arbetsplatser och i det offentliga rummet i Umeå tillhör kommunens konstsamling. Samlingen som består av ca 10 000 verk av skiftande tekniker, är till stor del utplacerad på ca 330 olika verksamheter såsom skolor, förskolor, bibliotek, gruppboenden och administrativa verksamheter eller i det offentliga rummet.

Utställningen är en del av Väven panorama.