Utställning: Löpande band – Christina Västerbo i Umeå konsthall

2 december till 11 februari visas utställningen Löpande band av Christina Västerbo i Umeå konsthall. Här vill hon med måleri och installation undersöka måleriets rumsliga egenskaper, genom att låta verken få en textil karaktär. Med hjälp av textila band och målade streck har hon låtit verken växa fram likt en väv. Målningarna på väggen får växa ut i rummet, in i den textila installationen, så att det kan uppstå en dialog mellan dem.

Konstnären Christina Västerbo bjuder ofta in till experimentella bildvärldar i djärv dialog mellan måleri, textil och objekt. Hon kombinerar former och fragmentariska berättelser med referenser ur konsthistorien såsom vardagens ting och göranden. Med stor skicklighet och fin känsla för material, färg och komposition plockar Västerbo isär strukturer och bygger nya mönster med utgångspunkt i det abstrakta bildspråket ofta uppbyggt av punkter. Själv beskriver hon en tvådelad ingång till den textila världen där intresset rör både själva materialet och dess historiebärande kvaliteter, inte minst som synliggörande av en kvinnligt buren tradition.

Christina Västerbo är född 1964 i Härnösand och utbildad vid konsthögskolorna i Stockholm och Umeå. 2016 visade hon utställningen ”Mellan rum” på Västerbottens museum. Tidigare har hon bland annat ställt ut på Galleri Andersson/ Sandström, Härnösands konsthall och Uppsala konstmuseum.