Vad är viktigt?

Kalle Grill, universitetslektor i praktisk filosofi, föreläser om en av de viktigaste frågorna vi kan ställa oss.

Kalle Grill, universitetslektor i praktisk filosofi, föreläser om en av de viktigaste frågorna vi kan ställa oss.
Diskussionskväll på Bokcafé Pilgatan, Umeå, torsdagen den 15:e september, kl. 18:30–20:30. Arrangör: Humanisterna Umeå.