Vad gör oss lyckliga?

Välkomna till Humanisterna Umeå’s diskussionskväll på temat: Vad gör oss lyckliga?
– Lyckoforskaren Filip Fors vid sociologiska institutionen, föreläser om vilka faktorer som påverkar vår lycka.
På Bokcafé Pilgatan, Umeå, tisdagen den 23:e februari, kl. 18:30