Vad händer nu- seminarium om nya minoritetslagstiftningen

Lennart Rohdin Regeringens sakkunnig kommer till Umeå och berättar om den nya minoritetlagstiftningen och Hasse Alatalo avslutar dagen med att berätta och spela visor från Tornedalen

Inbjudan till seminarium om den nya minoritetslagstiftningen
tid 12 oktober kl 10.15 – 15
lokal Väven plan 2

Tornedalingar i Umeå har erhållit bidrag i Umeå kommuns satsning,Demokratiskjutsen.
Målet är att sprida kunskap om den nya minoritetslagstiftningen med fokus på samer,
sverigefinnar och tornedalingar.
Program

kl. 10 inledning och presentation av Tage Alalehto ordförande i Tornedalingar i Umeå

kl. 10 Hur blir det nu ? Med en förstärkt minoritetslagstiftning
Lennart Rohdin, sakkunnig i minoritetslagstiftning har på uppdrag av regeringen analyserat och gett föreslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras.Han har stor erfarenhet i dessa frågor och kommer under dagen att ge oss en historisk tillbakablick samt en orientering i den nya lagen med fokus på samernas och tornedalingarnas historia och framtid.

Kl.12 -1315 uppehåll för lunch

kl. 13.15 Hasse Alatalo, tornedalsk musiker och journalist har inventerat och samlat ihop visor och låtar i Tornedalen. Dessa finns dokumenterade i boken ”Nurmen Lintu” (Ängens fågel ) flera av visorna finns inspelade och även tolkade av Hasse och gruppen Norrlåtar.

Kl. 1450 Summering och avslutning

Varmt välkomna