Vägra hata, börja prata!

Tre kvinnor i samtal om tro, identitet och systerskap över religionsgränserna. Kristendom, Islam och Bahá’í.

Samtalsledare: Karin Bernspång.

Lena Tjärnberg (kristen), Ann Ferm (islam), Mahsa Haei (Bahá’í)

Vad innebär det att ha en tro i vardagen?
Feminism och religion – hur funkar det?
Muslim, kristen, bahai – hur ser vi på varann?

Ett interaktiv arrangemang där vi gärna ser medverkan från publiken.

Tidpunkt: måndag 4 maj kl. 18:00 – 19:30
Lokal: Väven, multisal Upplev, plan 4