Våld i nära relationer

Det drabbar både den utsatta, barn och kostar staten miljontals kronor. Ett problem vi måste prata om och kämpa mot. Och bryta tystnaden.

Var tredje kvinna världen över blir någon gång under sitt liv utsatt för fysiskt eller sexuellt våld. Det anses av WHO som ett globalt hälsoproblem. Det drabbar både den utsatta, barn och kostar staten miljontals kronor. Ett problem vi måste prata om och kämpa mot. Och bryta tystnaden.

Mia Rydell är utbildad kriminolog vid Mittuniversitet, har gjort sitt examensarbete i samarbete med Sida, arbetat inom kriminalvården och är en van föreläsare. Välkommen till en interaktiv föreläsning på temat våld i nära relationer.

Folkets Hus, biosalongen
Måndag 5 okt kl 19.00

Samarr: Vilhelmina kommun, Folkbiblioteket, ABF