Välfärdsteknik i Umeå kommun

Välfärdsteknik i Umeå kommun

På Seniortorget, Renmarkstorget 15, får du information och visning om hur välfärdsteknik bidrar till bibehållen självständighet.

Vid föreläsningen får du information och visning av de tekniska lösningar som Umeå kommun upphandlat, bland annat medicingivare och trygghetskamera. Du får också information om varför Umeå kommun jobbar med välfärdsteknik och hur du kan bli mer självständig med stöd av den.

Ingen anmälan.

Föreläsare: Emil Djärf, verksamhetsutvecklare Umeå kommun
Välkommen!