Välkommen till HjärtLung Föreningen Umeås julfest och jubileum

HjärtLung Föreningen i Umeå har julfest och 75-års jubileum 7 december kl 17.00.

Välkommen till HjärtLung Föreningen Umeås julfest! Föreningen firar också 75 års jubileum, fredag 7 december kl 17.00 på Scandic hotell syd, Yrkesvägen 8.(på Teg). Buss avgår från Norrlandsoperan kl 16.30 (operaplan 7) och åter till Norrlandsoperan kl 21.00.
Stort julbord. Vatten öl och kaffe. Underhållning och lotteri. Avgift: 300:- för medlemmar och 500:- för ickemedlemmar. Betalas genom inbetalningskort som delas ut.
Anmälan: senast 30/11 till kansliet tel 090-70 66 14 eller e-post: umea.hjart-lung@ac.hso.se.