Välkommen till internationella funktionshinderdagen

Tisdag 3 december är det internationella funktionshinderdagen. Då bjuder vi in alla som är intresserad av funktionshinderpolitik (eller som undrar vad det innebär) till en eftermiddag med föreläsningar. Vi håller till i Väven, multisalen Upplev. Anmäl dig gärna direkt men senast 25 november.

Program tisdag 3 december, 13–16

13.00 – Tomas Wennström inleder eftermiddagen

13.10 – Moises Löfroth, jurist hos Rättighetscentrum Västerbotten
Moises ger en historik till Funktionsrättskonventionen och lyfter fram de artiklar i konventionen som behandlar rätten till bostad och förbättrade levnadsvillkor.

13.40 – Anna-Lena Bergman, Länsstyrelsen Västerbotten
Anna-Lena Bergman Länsstyrelsen i Västerbotten som berättar om deras uppdrag tillsammans med Myndigheten för delaktighet, MFD, i att stödja kommunerna och regionerna i deras funktionshinderpolitiska arbete. Under hösten 2018 genomfördes en kartläggning för att undersöka vilket stöd man har mest behov av och inom vilka områden. Vår förhoppning är att MFD kunskapsmaterial är klart och kan presenteras under eftermiddagen.

14.30 – Vi tar en stunds paus med fika

15.00 – Presentation AB Bostaden
Umeå funktionshinderråd har under året träffat representant från Bostaden AB. Efter mötet har ledamöter från funktionshinderrörelsen sammanställt en rad frågor som handlar om allt från bostadsköer till utformning av bostäder. Genom Mikael Lundgren och Madelene Hägg kommer flera av dessa frågor att besvaras och diskuteras.

Anmäl dig via länken

Mer om funktionshinderpolitiken
I november 2017 fattade riksdagen beslut om det nya målet och den nya inriktningen för att genomföra funktionshinderspolitiken. Nationellt mål för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.