Välkommen till Musikcafé lördagen 11 november kl 15 i Kyrksalen, Holmsunds kyrka

Gösta Widell underhåller oss med musik, sång och berättelser. Han är född i Holmsund, numera Åmselebo sedan många år. Trubadur, programvärd, dansbandsräv, revyförfattare bl.a.