Våra vänner träden

Våra vänner träden

Tillsammans promenerar vi från Seniortorget till Döbelns park och får där en guidning bland våra vänner träden.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Vi människor utsätts dagligen för många intryck och impulser. Samtidigt som vi är mer uppkopplade och i kontakt med andra breder ensamhet och isolering ut sig och allt fler upplever saknad av sammanhang.

Våra vänner träden är en guidning som tar oss med på en resa in i trädens fantastiska liv. Under en timme kommer vi att titta närmare på hur träden och naturen påverkar oss människor ur både fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektiv.

Vi möts upp inne på Seniortorget klockan 13.30 och promenerar tillsammans till Döbelns park för guidning som sedan tar en timme.

Arrangemanget sker i samverkan med Studiefrämjandet

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare och promenadvän: Sofia Hedendahl, naturguide