Världsdiabetesdagen 14 nov

Diabetesföreningen inbjuder till föreläsning

Diabetesföreningen inbjuder till föreläsning av Professor/överläkare Olov Rolandsson
måndag 14 november kl.18.30 ”Nyheter gällande förekomsten och behandlingen av typ 2 diabetes” Lokal HSO, Linnéan (ingång från korsningen Storgatan/Häradshövdingegatan)
Välkomna!