Världshjärtdagen

Världshjärtdagen

Välkommen till Seniortorget som tillsammans men HjärtLung Umeå uppmärksammar Världshjärtdagen. Det blir en dag fylld med viktiga föreläsningar för att öka din kunskap om hjärtsjukdom. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Program
10.00–12.00. Eftervård och friskvård
Riksförbundet HjärtLung Umeå finns på plats för information och dialog.

13.00–13.05. Välkommen!
Sture Olsson från Riksförbundet HjärtLung Umeå välkomnar.

13.05–13.20. Världens hjärtsjukdomar
Bo Carlberg, docent Umeå universitet, föreläser.

13.20–13.45. Livet efter en hjärtinfarkt – så förbättrar du oddsen
Gabriella Karlsson, sjuksköterska vid Hjärt- och kärlmottagningen, NUS, föreläser.

13.45. Paus med kaffe

14.10–14.30. Fysisk aktivitet efter hjärthändelse
Katrin Cras Segerbrant, fysioterapeut vid Hjärtcentrum, NUS, föreläser.

14.30 Avslut