Världsprematurdagen: För tidigt född i norra Sverige

Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till att skapa en jämlik vård vård för de tidigt födda barnen? På Världsprematurdagen i Umeå diskuterar experter aspekter som är särskilt relevanta i norra Sverige såsom akuta sjuktransporter mellan sjukhus och för tidig födsel i glesbygd. Moderator är Anna Olofsson. Seminariet är kostnadsfritt. Alla är välkomna.

För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i Barnkonventionen.

Hur kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – se till att skapa en jämlik vård med Barnkonventionen som grund?

På Världsprematurdagen i Umeå diskuterar vi aspekter som är särskilt relevanta i norra Sverige såsom akuta sjuktransporter mellan sjukhus och för tidig födsel i glesbygd. Seminariet är kostnadsfritt. Alla är välkomna.

Moderator: Anna Olofsson, Umeå kommun

Program:
16:00 — Inledning
Magnus Domellöf, Professor och överläkare, Umeå Universitet och NUS

16:30 — Filmen ”Sonja och Hilmys första år”
Sandra Högqvist, sjuksköterska, förälder och skapare av filmen

16:55 — Prematurfödd i Glesbygd – ur ett föräldraperspektiv
Charlotte Svensson, Västerbottens prematurförening

17:15 — Kaffe/te och smörgås med mingel

17:35 — Prematurfödd i Glesbygd: utmaningar och möjligheter
Åsa Holmner, Ph.D. Project manager, Glesbygdsmedicinskt centrum/Center for Rural Medicine

17.50 — Sjuktransporter ur ett föräldraperspektiv

18:05 — Hur vanligt och hur farligt är ”onödiga” sjuktransporter av prematurfödda barn? Och vad kan vi göra åt det?
Fredrik Hegardt, Läkare på Neo-IVA, NUS

18:35 — Hur går det för de prematurfödda barnen senare i livet?
Marie Adamsson, Leg. Psykolog, Barn- och ungdomskliniken, NUS

19:05 — Paneldiskussion
— Aijaz Farooqi, Medicinskt ansvarig överläkare, Neonatalavdelningen, NUS
— Karin Lundström (S), ordförande Hälso-och sjukvårdsnämnden, Västerbottens läns landsting
— Moa Brydsten (S), ordförande För- och grundskolan, Umeå Kommun
— Magnus Domellöf
— Åsa Holmner
— Charlotte Svensson
— Fredrik Hegardt
— Marie Adamsson
— Sandra Högqvist

19:55 — Summering och avslutning
Anna Olofsson, moderator

Plats: Norrlands universitetssjukhus, Bergasalen, Målpunkt Q, södra entrén

Arrangör: Umeå universitet, Svenska Prematurförbundet, Lilla Barnets Fond och Svenska Neonatalföreningen

Kontaktperson: Angelica Jonsson; 090-785 3599; angelica.jonsson@umu.se