Värt att veta – Genvägar till kunskap om det vilda

Kungsörnar, laxar och lodjur är otroligt svåra att hålla koll på. De rör sig snabbt över stora områden och ofta utom synhåll för våra intresserade ögon.
Hur många djur finns det egentligen och varifrån kommer de som dyker upp i nya områden? Hur förvaltar vi arter som eventuellt rör sig fritt över landsgränserna?

Alla individer är unika och de lämnar dessutom hela tiden små visitkort i landskapet i form av DNA. Genetiska analyser är ett kraftfullt verktyg för att spåra individer och övervaka populationer. Informationen kan användas inom forskning, förvaltning och brottsutredningar.
Föredragshållare är Göran Spong, lektor i molekylärekologi, vid instititionen för vilt, fisk och miljö, SLU.