Västerbottens regemente 400 år

Västerbottens regemente 400 år

Gunnar Söderström föreläser om regementet och dess betydelse för västerbottningen. Musik med Umeå hemvärns musikkår.

Gunnar Söderström berättar om regementet och västerbottningen. Föreläsningen spänner över stormaktstiden med 30 åriga kriget och Nordiska kriget, Umeås vedermödor under 1808-1809 års krig, beredskapen under första och andra världskriget och Norrland under kalla kriget. Allt under ackompanjemang av en sextett från Umeå Hemvärns musikkår.

Obs! Föreläsningen ges vid två tillfällen under dagen.

Datum: 9 mars
Tid: 10.00-11.30 & 14.30-16.00
Plats: Öppna foajéscen, plan 1, Väven