Vem bestämmer? Praktiker för funktionsrätt, egenmakt och inflytande.

Vem bestämmer? Praktiker för funktionsrätt, egenmakt och inflytande.

Välkommen till Umeå stadsbibliotek och en eftermiddag med föreläsningar och gruppdiskussioner. Vi håller till i Upplev multisal, på plan 4. Alla intresserade är välkomna, det är gratis att vara med – men du måste anmäla dig i förväg.

Tisdag 14 maj klockan 13.00-16.30 arrangerar Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) vid Umeå universitet en eftermiddag med föreläsningar och workshop.

Ett tillfälle för dig som är intresserad av att veta mer om och diskutera frågor som berör funktionsrätt, egenmakt och inflytande. Det kan vara att du har ett personligt intresse, jobbar politiskt eller är professionellt engagerad.

Till det här tillfället har UCFF bjudit in tre föreläsare.
Tina Lundvik, Oscar Sjökvist och Anders Lidström arbetar alla konkret och strategiskt med dessa frågor inom Region Västerbotten, i funktionsrättsrörelsen eller med forskning på Umeå universitet.
(Nora Eklöv har fått förhinder och Oscar Sjökvist ersätter henne.)

Programmet startar klockan 13.00 och avslutas klockan 16.30.
Vi håller till i Upplev multisal, på plan 4 i Väven.

Du behöver anmäla dig i förväg, senast 6 maj. Anmälningsformulär och detaljerat program för dagen finns på UCFF:s hemsida:
https://www.umu.se/umea-centrum-for-funktionshinderforskning/vem_bestammer/