Vernissage: Mats Caldeborg i konsthallen

Vernissage: Mats Caldeborg i konsthallen

Fågel, fisk och mittemellan. Utställningen har fått namn efter familjeleken – Gömma nyckel. Vad är högt, vad är lågt, var flyger fiskarna, hur simmar fåglarna och vem och vad är egentligen mittemellan.

Fågel, fisk och mittemellan

Konsthall Norra Kvarkens utställning av Mats Caldeborg har fått namn efter familjeleken
”gömma nyckel”. Leken går till så att flera personer samlas i ett rum, en går ut ur rummet
och de kvarvarande gömmer en nyckel. När den som ska söka nyckeln blir inkallad frågar
den med en ramsa, ”fågel, fisk eller mittemellan”. Svaret ger sökaren hjälp om i vilket
luftlager som det är bäst att söka.
Den här utställningens titel är emellertid inte en fråga, för ordet eller, har ersatts med ordet
och. Utställningen heter alltså ”Fågel, fisk och mittemellan” och är således inte längre
någon lek.
Vad är högt, vad är lågt, var flyger fiskarna, i vilken rymd simmar fåglarna, finns det någon
som letar och vem och vad är egentligen mittemellan,
Ps.
I leken ropar de i rummet till sökaren, om den kommer nära nyckeln, att det bränns. Nu är
ju utställningen ingen lek så allt är upp till var och en. Och det är konstnärens fråga om det
bränns.

Om Mats Caldeborg
Konstnärlig ledare på Konsthall Norra Kvarken. Född i Karlsborg 1950. Är skulptör med en
idéburen konstnärlig verksamhet, med inriktning mot natur och ekologi sett ur ett
existentiellt perspektiv, där rumslighet alltid är en gestaltande princip. Han har haft
utställningar och gjort offentliga gestaltningar i runt om i Sverige. Därutöver skriver han
och har medverkat med texter i olika sammanhang, bland annat i “Tankar för dagen” i
Sveriges Radio 2014-fortfarande. Ta del av texter, bilder och tankar för dagen m m på
denna hemsida under rubriken Om Oss

Vernissage 29 juni kl 12-15 på våra två utställningar. Fritt inträde
Program för dagen:
Kl. 13.00 Konstsamtal mellan Nic Langendoen och Mats Caldeborg
Kl. 14.00 Konstsamtal mellan Mats Caldeborg och Folke, Eva och Alberto, alla
döda.
Kl. 15.30 Konstföreställning: Robin Lilja. Konsert. Förbokas.
Utställningarna är öppna t o m 4 augusti, därefter under evenemang månaden ut.