Vernissage: Nic Langendoen i huset i Konstbiotopen

Vernissage: Nic Langendoen i huset i Konstbiotopen

Att meddela sig.
Nic Langendoen söker det ursprungliga tecknet och installerar sig i huset i Konstbiotopen.
-Det finns en magi i naturen som, när jag jobbar med mina bilder, försätter mig i ett tillstånd av reflektion kring längtan, människans närvaro och frånvaro.

Att meddela sig.

Att med tankarna
och minnenas labyrint
befinna sig på en
bestämd plats i landskapet
och att beröra
ögonblickens gräns
med ett fåtal
flagnande
ord
svävande emellan
vattnets rörelse
bestämt och
utan avbrott
Att
meddela
sig.

-”Det är främst det norrländska landskapets synbild som är mitt bildämne. Det fantastiska
med Norra Sverige, är upplevelsen av naturen som jungfrulig och vild. Det finns en magi i
naturen som, när jag jobbar med mina bilder, försätter mig i ett tillstånd av reflektion kring
längtan, människans närvaro och frånvaro.
Bilderna kan kännetecknas av en ogripbarhet, med naturen som subjektiv, sinnlig och helt
okontrollerbar inspirationskälla”

Om Nic Langendoen
Nic Langendoen är född i Middelburg 1944. Sedan 1966 har han varit verksam som
bildkonstnär och bosatt i Umeå. Arbetar i huvudsak med måleri men också med andra
tekniker som grafik, muralmålning, emalj. Bedriver undervisning i måleri och har utfört
olika ljudperformance. Har haft flera utställningar på olika platser i Sverige. Se närmare info
på http://www.niclangendoen.com/

Välkommen till Vernissage 29 juni kl 12-15 på våra två utställningar: ”Att meddela sig.” av
Nic Langendoen i huset i Konstbiotopen och ”Fågel, fisk och mittemellan.” av Mats
Caldeborg i konsthallen, se särskilt evenemang. Fritt inträde

Program för dagen:
Kl. 13.00 Konstsamtal mellan Nic Langendoen och Mats Caldeborg
Kl. 14.00 Konstsamtal mellan Mats Caldeborg och Folke, Eva och Alberto, alla döda.
Kl. 15.30 Konstföreställning: Robin Lilja. Konsert. Förbokas. Se särskilt evenemang.
Utställningarna är öppna t o m 4 augusti, därefter i samband med evenemang månaden ut.
Se övrigt program på www.konsthallnorrakvarken.com