Vetenskapslunch

Frihet eller hälsa – ett demokratiskt val?
Kalle Grill, filosofi

Populärvetenskapligt föredrag av forskare med möjlighet till frågor.