Vi pratar högt om hasch och andra droger – panelsamtal

Vi pratar högt om hasch och andra droger – panelsamtal

Vilka droger är populära just nu och vilka tecken på användande ska du vara uppmärksam på? Vill du veta mer om hur droganvändningen ser ut bland ungdomar i Umeå – kom till Nolia och delta i vårt panelsamtal.

De allra flesta ungdomar använder inte droger. Men droger finns överallt, i alla stadsdelar, i alla socialgrupper och på de flesta högstadieskolor och gymnasier. Fältgruppen, Ingången alkohol och drogmottagning för unga 12-22 år, Polisen, Elevhälsan och Region Västerbotten deltar. Under samtalet får du veta mer om hur olika yrkesgrupper samarbetar, vad de har för ansvarsområden, vad du ska vara uppmärksam på om någon i din närhet börjar använda och framför allt hur och var du kan få hjälp. Välkommen!