Vill du få hjälp med IT-frågor?

Vill du få hjälp med IT-frågor?

Digitaliseringshandledare hjälpa dig att komma igång med och svarar på frågor om digital teknik.
Seniortorget Renmarkstorget 15.

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat – det innebär både möjligheter och utmaningar. För att kunna använda de nya digitala tjänsterna behöver vi ny kunskap och hjälp att våga testa.

På Seniortorget finns det regelbundet att handledare som har i uppdrag att hjälpa dig med till exempel din mobil, bärbara datorer eller surfplatta. Handledaren finns på plats för att svara på dina frågor och praktiskt visa hur man gör. Du kan med fördel ta med egen dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Exempel på områden som de kan hjälpa dig med är att betala räkningar, Swish, videosamtal, installera appar, köpa bussbiljett, ladda hem covidbevis samt visa Facebook och Instagram.

Du kan anmäla dig till handledarna för att få personlig vägledning. I mån av tid kan det finns möjlighet för dropin.
Anmäla dig via länkarna eller ring 090-16 65 00.

Seniortorget följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19.