Vinterväghållning i Umeå

Vinterväghållning i Umeå

Gatuingenjör från Umeå kommun finns på Seniortorget för att ge information och svara på dina frågor om vinterväghållningen i Umeå.

Att hålla sig på benen under vintern när framkomligheten blir sämre på grund av snö och is är viktigt. Du får information om vilka vägnät som prioriteras vid kommunens vinterväghållning och vart du vänder dig vid felanmälan.

Ingen anmälan. Sänds även digitalt. Seniortorget, Renmarkstorget 15