Viskonsert med Alva Lindström och Septemberkören på Pipes of Scotland i Umeå lördagen den 8/12 kl. 14.30

Alva Lindström beskriver sin musik som svensk Singer-songwriter-pop med texter som handlar om kärlek, vänskap, psykisk ohälsa och om att inte vilja lämna Norrland men ändå göra det.
Septemberkören har en internationell repertoar med folkliga sånger från världens alla hörn.
En kör för fred, frihet och mångfald.
Möjlighet finns att stödja Musikhjälpen under konserten.