Visning av utställningen K.A.O.S på Kvinnohistoriskt museum

Välkommen till lördagsvisningar av nya utställningen K.A.O.S. Kvinnor, Aktivism och Organisering av Samhällen 1789 – 1914!

Välkommen till lördagsvisningar av vår nya utställning K.A.O.S. Kvinnor, Aktivism och Organisering av Samhällen 1789 – 1914!

Du guidas genom en utställning där dörrar har öppnats och stängts för kvinnor i Europa. Franska revolutionen 1789 slog upp en dörr på vid gavel, där ett annat samhälle kunde skymtas – där kvinnor kunde vara jämlika män. Där alla människor hade samma frihet, samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Men dörren smällde igen och ”mänskliga rättigheter” visade sig gälla bara män. Kvinnor uppmanades att stanna i hemmet.
Kvinnor höjde sina röster och frågade varför löftet från franska revolutionen inte infriades
och de fortsatte kämpa för medborgerliga rättigheter under hela 1800-talet.
Du får i utställningen möta olika grupper av kvinnor som kallades Vesuvienner, Amazoner, Ikarienner och Suffragetter.

Med utställningen K.A.O.S. vill vi tillsammans med dig fundera över vad som står på spel, i nuet och i framtiden, om inte alla får möjligheter att vara med i det politiska samtalet på lika villkor.

Visningarna startar 7 juli och pågår till utställningen stänger 28 april 2019.
Tid: 12.00 visning på svenska
13.00 visning på engelska
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Fri entré